تبلیغات
آریـــان | یوسف ستاریان - مطالب اردیبهشت 1393
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393

اوج هنر و شگفتی های خلقت ....

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    دانلود


دانلود


برچسب ها: اوج هنر ، شگفتی خلقت ، فیلم زیبا ،

سه شنبه 30 اردیبهشت 1393

دلم خیلی تنگ شده ...

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


دوشنبه 29 اردیبهشت 1393

تولدت مبارک

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


مدیریت محترم وبلاگ آریان گرند... تولدت مبارک
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393

خوش آمدی...

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393

happy birthday

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393

چوب ... خط

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393

آرزوها رفته بر باد ...

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


کودک خوشحال دیروز


غرق در غمهای امروز

یاد باران رفته از یاد

آرزوها رفته بر باد...


سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

از او نزدیک تر چیزی نمی تواند باشد . . .

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    
ستایش خداوندی را سزاست که از اسرار نهان ها آگاه است ،
و نشانه های آشکاری در سراسر هستی بر وجود او شهادت می دهند ؛

هرگز برابر چشم بینندگان ظاهر نمی گردد ؛
نه چشم کسی که او را ندیده می تواند انکارش کند ،

و نه قلبی که او را شناخت میتواند مشاهده اش نماید ..

در والایی و برتری از همه پیشی گرفته ؛
پس، از او برتر چیزی نیست ،
و آنچنان به مخلوقات نزدیک است که از او نزدیکتر چیزی نمی تواند باشد ...

مرتبه ی بلند او را از پدیده هایش دور نساخته ،
و نزدیکی او با پدیده ها، او را مساوی چیزی قرار نداده است ..

عقل ها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته ،
اما از معرفت و شناسایی خود باز نداشته است ..

پس اوست که همه ی نشانه های هستی بر وجود او گواهی می دهند ،
و دل های منکران را بر اقرار به وجودش واداشته است ،

خدایی که برتر از گفتار تشبیه کنندگان و پندار منکران است ...


سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

حکیمانه

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

از حکیمی پرسیدند:                                           
    چراکسی که اذیتت میکنه انتقام نمیگیری.باخنده جواب دادآیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گازی بگیری....


سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

محض خنده

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ
ﺳﺮﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ رو ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ
ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ... ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ
ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ
ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ
ﺧﻮﻧﺪ،،،
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ
ﮐﺎﻏﺬ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ،
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ هنگام ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ
ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ
ﻣﯿﺪﻩ :
ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﻣﯿﺎﻡ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ
ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ،
ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ  ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻮﺭﺵ ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶ ﻭ
ﻧﺒﯿﻨﻢ
ﺍﺻﻸ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ
ﺑﻮﺩ، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ 
ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ.
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ
ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ
ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ
میمرد  ﻭ ﭘﺮﭘﺮ
ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ، ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ
ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ
ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ  ﻧﻮﺷﺘﻪ .
براش نوشته: خنگ پات از زیر تخت معلومه من رفتم نون بگیرم و بیام.دو تا آفریقایی با یه لره داشتن تو بیابون راه میرفتن،یه دفعه چراغ جادو پیدا میکنن!!یه غول ازش بیرون میاد میگه هر کدوم یه آرزو کنین.آفریقایه اولی میگه منو سفید کن فورا سفیدش میکنه،لره میزنه زیر خنده،بهش میگن چرا میخندی؟میگه همینجوری به آفریقایه دومی میگن آرزوت چیه؟ اونم میگه منو سفید کن،باز لره میزنه زیر خنده.بهش میگن چرا میخندی؟ میگه همینجوری!! نوبت لره میشه بهش میگن چه آرزویی داری؟میگه اون دوتا رو سیا کن اصفهانی از آخوند میپرسه زمان جنگ به یه عراقی پناه دادم اشکال شرعی داره؟          آخوندمیگه نه ثواب کردی میگه آخه روزی 10 تومن ازش اسدم آخوند میگه اشکالی نداره          اصفهانی میگه حج آقا به نظردون بش بوگم جنگ تموم شدس؟!!!!!!!سلام یادته امسال عید سال خوب و خوشی برات ارزو کردم و بهت تبریک گفتم؟  افرین حالا برو از یارانت انصراف بده 
پیام ریس جمهور بعد از عید


سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

محض خنده

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

سوییچ ماشین برای خانم‌ها فقط واسه باز و بسته کردن درب خودرو استفاده میشه اما برای آقایون:
خلال دندان
گوش پاک کن
وسیله در زدن
وسیله خاروندن سر، گردن و… تمام نقاط بدن
وسیله دفاعی
برای جدا کردن آدامس از ته کفش
برای بیرون آوردن سنگ ریزه و پیچ از تایر خودرو
جدا کردن سنگ از رو نون سنگک
قاچ کردن و پوست کندن انواع میوه
نوشتن انواع یادگاری
جابه جا کردن زغال قلیون و…ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺱ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻟﻮ
ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺯ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﺑﺮﺍﺕ
ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺭﯼ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﻢ ﺩﺭﺁﺩ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺭﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﻩ، ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻡ
...~~~~~~
*ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺗﺘﻠﻮ ؛
ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻢ : ﺍﻟﻮ !
ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﺮﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﯼ
ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻢ : ﺍﻣﯿﺮ !
ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻬﺮ ﮐﺮﺩﯼ ؟
ﺁﺧﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﺑﯿﺎ ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﺒﻨﺪﻡ . . ". ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ "
~~~~~
*ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ 2afm ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻟﻮ ؛
ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻟﻮ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ ؟ !
ﻣﯿﮕﻢ : ﺁﺭﻩ
ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭﺕ
" ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺭﻩ "
~~~~~
*ﺑﻌﺪﺵ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺮﺍﻃﻬﺎ ؛
ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻟﻮ ﻧﮕﻔﺘﻪ ، ﻣﯿﮕﻪ : ﺗﯿﻎ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺩﺳﺘﻤﻮ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﻦ ،
ﺗﻼﻓﯿﻪ . . .ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ
ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎﻡ،
ﻫﺮﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ، 4 ﺗﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ
ﻣﺤﻞ ﺳﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻥ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﻥ
ﺷﺎﻡ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻥ .
ﺷﺒﮑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎﻡ
ﺑﻌﺪ 4 ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﺎﻫﺎﺭ
ﻣﯿﺮﻥ ﺧﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﮐُﺸﺘﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻪ .
ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ
ﻫﺮﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺑﻪ
ﺍﺳﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﻭﺩ، 4 ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻥ
ﻣﯿﺮﻥ ﯾﻪ ﺟﺎ
ﭘﺎﺗﻮﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﻤﺮﻩ ﻣﯿﺪﻥ .وظیفه خودم میدونم که روز پدر را به :
پدر ژپتو
پدر پسر شجاع
پدر خوانده
پدر سوخته
… صدو یک پدرسگ خالدار
پدرام اینا
پدر شعر پارسی
بابا لنگ دراز
باباطاهر عریان
باباقوری
نه بابا!
بیشین بینم بابا
ابوظبی
ابولهول
علی بابا
آق بابا
لیدی بابا
بابا نوئل
و در نهایت به پدرسلامتی و پدر و مادرکسی که در هیچ مکانی آشغال نریزد تبریک بگم !


دوشنبه 22 اردیبهشت 1393

روز مرد....

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    دوشنبه 22 اردیبهشت 1393

ولادت حضرت علی (ع) مبارک

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


برچسب ها: ولادت حضرت علی (ع) مبارک ،

دوشنبه 22 اردیبهشت 1393

روز پدر مبارک

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    
Y>S


برچسب ها: روز پدر مبارک ،

شنبه 20 اردیبهشت 1393

زیبا

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

این خصلت آدمیزاده

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

این خصلت آدمیزاده....!

 گاهی اوقات  اسیر سرنوشت میشن....

تسلیم میشن در برابر اون چه که نمی خواهند...

قبول می کنند اون چه رو که نمی تونن تحمل کنن!!!

می پذیرند تلخ ترین اتفاقات زندگی شون رو....

باهاش کنار میان....

به زندگی شون ادامه میدن...

گاهی اوقات دلتنگی.... و باز ادامه....

این خصلت آدمیزاده....

به هر چیزی که پیش میاد عادت میکنه....

یه کم تلاش میکنه اما اگه نشه....میگذره...

این خصلت آدمیزاده...


پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

گریه

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

شنیدم٬ میگن

وقتی یه دختر بخاطر یه پسر اشک میریزه ،

یعنی واقعن دوسش داره

اما ....وقتی یه پسر بخاطر یه دختر اشک بریزه ،

یعنی دیگه هیچوقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه


پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

خسته و تنها

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


خسته ام؛

خسته تر از آنی که خیانت کنم

...تنهایم؛

تنها تر از آنی که عاشق شومپنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

حقیقی اند ...

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    رابطه ها مجازی شدن


ولی درد ها که همچنان حقیقی اند


پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

محض خنده

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

خداوند گل را آفرید  و گفت لطیف است  

آسمان را آفرید  و گفت بهترین است

مرد را آفرید و گفت  زیباست

زن را آفرید و گفت  پیش می آید  دیگه ..


پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

آدم های راست گو

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

آدم های راست گو خیلی راحت و زود عاشق میشن...

 

خیلی راحت احساسشون بروز میدن...

 

خیلی راحت بهت میگن دوست دارن...

 

خیلی دیر دل میکنن...

 

خیلی دیر تنهات میزارن...

 

اما وقتی زخمی میشن

 

سکوت میکنن...چیزی نمیگن...

 

خیلی راحت میرن و دیگه هیچ وقت بر نمی گردن!!!


پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

کم باش...

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

کم باش و اصلا نگران کم شدنت نباش

کسی که اگر کم باشی گمت میکند

همان کسی ست که

اگر زیاد باشی حیفت میکند...

 


برچسب ها: کم باش... ،

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

شوشتر

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

نظام آبی تاریخی شوشتر شاهکاری از نبوغ خلاقانه است که قدمت آن به زمان داریوش کبیر در قرن پنجم قبل از میلاد برمیگردد که شامل ایجاد دو کانال انحرافی اصلی از رود کارون است.


شوشتر

نظام آبی تاریخی شوشتر 

نظام آبی تاریخی شوشتر شاهکاری از نبوغ خلاقانه است که قدمت آن به زمان داریوش کبیر در قرن پنجم قبل از میلاد برمیگردد. این مجموعه متشکل از ایجاد دو کانال انحرافی اصلی از رود کارون است که کانال گرگر هنوز هم به وسیله تونل‌های هدایت آب به آسیاب، برای آبرسانی به شهر شوشتر استفاده می‌شود. منظره این آبشارها و فرود آب از صخره‌ها و سرازیر شدن آن در آبگیرها بسیار جذاب و دیدنی است. در ادامه این کانال‌ها وارد دشتی به نام میاناب (بهشت) در جنوب شهر می‌شوند که کاشت گل‌های ارکیده را ممکن کرده و باغ‌ها و زمین‌هایی به مساحت 40000 هکتار را آبیاری می‌کنند. این نظام، مجموعه عظیمی از محوطه‌های باستانی نظیر قلعه سلاسل، مرکز بهره‌برداری کل نظام آبی، برج اندازه‌گیری سطح آب، سدها، پل‌ها، آبگیرها و آسیاب‌ها را در بر دارد. این بنا گواهی بر دانش ایلامیان و مردمان بین النهرین و همچنین تاثیر پذیری از مهارت نباتیان و نیز ساختمان های رومی است. 

 

شرح مختصر

 

شوشتر

نظام آبی تاریخی شوشتر نشان دهنده ارزش برجسته جهانی است که شکل کنونی آن به قرن سوم بعد از میلاد برمیگردد و احتمالاُ بر روی پایه‌های قدیمی‌تر مربوط به قرن پنجم پیش از میلاد ساخته شده است. کاربری‌های متعدد و مقیاس بزرگ این نظام کامل، آن را به مجموعه‌ای استثنایی مبدل کرده است. سازه‌های آبی شوشتر یک نظام همگن با یک طراحی در سطح جهانی است که کار ساخت آن در قرن سوم میلادی به پایان رسیده است. سازه‌های مهندسی شهری و ساختمان‌های این مجموعه به اندازه کاربری‌های آن (تامین آب شهری، آسیاب‌ها، آبیاری ، کانال‌های انتقال آب و سیستم دفاعی) متنوع است. نظام آبی تاریخی شوشتر گواهی بر میراث فرهنگی و تلفیق دانش فنی ایلامیان و مردمان بین النهرین است. این نظام  احتمالا از سد و تونل پترا و همچنین مهندسی شهری روم تاثیر گرفته است. سازه‌های آبی شوشتر و به ویژه پل بند با شکوه شادروان در زمان اوج تمدن ایرانیان و حتی اعراب مسلمان به عنوان یکی از عجایب جهان مورد توجه بودند. کانال گرگر یک آبراه دست ساز  قابل توجه است که امکان ساخت شهری جدید و آبیاری دشتی وسیع را (که در آن زمان نیمه بایر بود) فراهم کرد. نظام آبی تاریخی شوشتر در یک چشم انداز شهری و روستایی ویژه قرار گرفته و ارزش خود را نشان می‌دهد.

 

شوشتر

معیار (i) : سازه های آبی شوشتر گواهی بر مهارت بسیار زیاد و بهره کامل از تمام امکانات ایجاد شده توسط کانال های انحرافی و پل بندهای بزرگ برای توسعه اراضی است. این نظام در قرن سوم میلادی طراحی و برای بهره‌برداری دائمی تکمیل شد و هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازه‌های آبی شوشتر، به لحاظ تنوع فنی و کمال خود، مجموعه‌ای بی‌همتا و استثنایی و گواهی بر نبوغ خلاق انسان است.  

 

شوشتر

معیار (ii) : نظام آبی تاریخی شوشتر مجموعه ای کامل و بزرگ است که از ترکیب سبک‌ها و مهارت‌های مختلف ایجاد شده و در ساخت آن از دانش کهن ایلامیان و مردمان بین النهرین در مورد آبیاری کانالی، استفاده شده است. بعدها مهارت نباتیان به این مجموعه افزوده شده و تاثیر ساختمان‌های رومی بر آن مشهود است. سازه‌های تاریخی شوشتر موجب شگفتی و الهام بسیاری از بازدید کنندگان بوده‌اند. این نظام گواهی بر تبادل توانایی‌های مهم در مهندسی آب و کاربرد آن در زمان حکومت سلسله‌های مختلف ایران، در سراسر دوران باستان و بعد از آن در دوره اسلامی است.

 

شوشتر

معیار (iii) : شوشتر نمونه‌ای بی‌همتا و بسیار کامل از مهارت‌های آبیاری است که طی دوره‌های باستان، جهت ایجاد امکان سکونت در اراضی نیمه بایر استفاده می‌شدند. با انحراف رودخانه به پایین کوه و استفاده از سازه‌های مهندسی شهری در مقیاس بزرگ و ساخت کانال‌های آب، امکان بهره‌برداری از آب با کاربری‌های متنوعی همچون تامین آب شهر، آبیاری کشاورزی، پرورش ماهی، آسیاب، حمل و نقل، سیستم دفاعی و ... در این منطقه وسیع فراهم شد. این مجموعه گواهی بر یک فرهنگ فنی با قدمتی به درازای هجده قرن است که در تعامل با محیط شهری و طبیعی آن، توسعه پایدار جامعه انسانی را مقدور ساخته است. 

 

تمامیت و اصالت

فرم و شکل مجموعه به خوبی حفظ شده، ولی با وجود اینکه هنوز از این سیستم برای آبیاری و تأمین آب شهری استفاده می‌شود، کلیت عملکرد آن در مقایسه با مدل اولیه آن  محدود شده و کاهش پیدا کرده است، بخصوص برای سدها. اصالت عناصر باستان شناسی بر جای مانده مورد تایید است، اما از آنجا که این مجموعه همچنان به عنوان یک محوطه و سازه شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد، شیوه کار و مصالح قرن بیستم بر آن تاثیر گذاشته است. از این رو برای مرمت ویژگی‌های نشان دهنده اصالت مجموعه، تلاش زیادی لازم است.


پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

دانلود آهنگ جدید امیر فرجام به نام خوشبختی

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    نوع مطلب :موزیک ،

Amir%20Farjam%20 %20Khoshbakhti دانلود آهنگ جدید امیر فرجام به نام خوشبختی

دانلود آهنگ جدید و فوق العاده زیبای امیر فرجام به نام خوشبختی با بالا ترین کیفیت
ترانه سرا : امین بامشاد ، آهنگ و تنظیم : حسین سالاری مقدم

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …
متن آهنگ جدید امیر فرجام به نام خوشبختی :
از وقتی عشق تو دنیامه
این دنیا هم رنگه رویامه
از وقتی هستی تو این خونه
خوشبختی واسم چه آسونه
لبریزم از حس خوشبختی
آسونه حتی واسم سختی
آرومم وقتی که می خندی
به عشقم همیشه پا بندی
عشق من باهات می مونم
بگو عشقت وصله به جونم
من با این دل دیونم
می دونی بی تو نمی تونم
عشق من باهات می مونم
بگو عشقت وصله به جونم
من با این دل دیونم

می دونی بی تو نمی تونم

♫♫♫♫♫♫
دانلود آهنگ جدید امیر فرجام به نام خوشبختی
♫♫♫♫♫♫
این حس چقدر خوبه قلبم که می کوبه وقتی هستی کنارم
از بس دوست دارم حتی یه لحظه هم من از تو چشم بر نمی دارم
این سرنوشتمه دنیا بهشتمه وقتی هستی تو عشقم
قلبت که با منه آینده روشنه چه خوبه با تو سرنوشتم
عشق من باهات می مونم
بگو عشقت وصله به جونم
من با این دل دیونم
می دونی بی تو نمی تونم
عشق من باهات می مونم
بگو عشقت وصله به جونم
من با این دل دیونم

می دونی بی تو نمی تونم

♫♫♫♫♫♫
عشق من باهات می مونم
باهات می مونم
باهات می مونم

باهات می مونم

عشق من باهات می مونم
باهات می مونم
آهنگ جدید امیر فرجام به نام خوشبختی
MP3 – 320
Mp3 – 128


برچسب ها: دانلود آهنگ جدید امیر فرجام به نام خوشبختی ،

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

دانلود آلبوم جدید سالار عقیلی به نام زمانه ها

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    نوع مطلب :موزیک ،

Salar Aghili Zemzemeh ha دانلود آلبوم جدید سالار عقیلی به نام زمانه ها

دانلود آلبوم جدید و بسیار زیبای سالار عقیلی به نام زمانه ها با بالا ترین کیفیت


آلبوم جدید سالار عقیلی به نام زمانه ها

MP3 – ۱۲۸ دانلود کل آهنگهای آلبوم در یک فایل زیپ  : DirectLink


Y>S


برچسب ها: دانلود آلبوم جدید سالار عقیلی به نام زمانه ها ،

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

دانلود آلبوم جدید حسین علیزاده بنام باده تویی

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    نوع مطلب :موزیک ،

Hossein Alizadeh Hamavayan Baade Toei دانلود آلبوم جدید حسین علیزاده بنام باده تویی

دانلود آلبوم جدید و بسیار زیبای حسین علیزاده بنام باده تویی با بالا ترین کیفیت


MP3 – ۱۲۸ دانلود کل آهنگهای آلبوم در یک فایل زیپ  : DirectLink
01 Hossein Alizadeh – Sama
02 Hossein Alizadeh – Masnavi
03 Hossein Alizadeh – Sarmast
04 Hossein Alizadeh – Bedahe Navazi Setar
05 Hossein Alizadeh – Naghmehaye Jansooz
06 Hossein Alizadeh – Hengam
07 Hossein Alizadeh – Badeh Toei

Y>S


برچسب ها: دانلود آلبوم جدید حسین علیزاده بنام باده تویی ،

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393

کودک

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


یکشنبه 14 اردیبهشت 1393

کوتاه می نویسم...

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    

پروردگارا تو را سپاس می گویم...

برای تمام نعمت هایی که به من ارزانی داشتی،

برای تمام روزهای آفتابی و برای تمام روزهای غمگین و بارانی


برای تمام غروب های آرام و شب های تاریک و طولانی

تو را شکر می گویم برای سلامتی و بیماری و برای غم ها  و شادی هایی که به من عطا کردی

تو را شکر می گویم برای تمام چیزهایی که مدتی به من قرض دادی و سپس باز پس گرفتی

خدایا شکرت برای تمام لبخندهای محبت بار، دستان یاری رسان،

برای تمام چیزهای شگفت انگیز و همه ی آن عشق و محبتی که دریافت کردم


خدایا تو را شکر می گویم برای تنهاییم، برای مسائل و مشکلاتم، برای تردیدها و اشکهایم،

چرا که همه ی اینها مرا به تو نزدیک می کند


تو را شکر میکنم برای تداوم حیاتم، برای اینکه سرپناهی در اختیارم نهاده ای،

برای غذایم و برای برآورده کردن همه نیازم.


پروردگارا همان را می خواهم که برایم خواسته ای و تنها از تو می خواهم هر آنچه می خواهم ...


یکشنبه 14 اردیبهشت 1393

پرواز کن تا آرزو ...

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور نکن

بر روی بوم زندگی، هر چیز می خواهی بکش

زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور نکن

تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی

از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن

خالق تو را شاد افرید، آزاد آزاد آفرید

پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن....


یکشنبه 14 اردیبهشت 1393

چشم آبی

   نوشته شده توسط: یوسف ستاریان    


تعداد کل صفحات: 2 1 2